I vilket annat land som helst hade det varit uppror

Med tanke på upproren i Frankrike och i andra delar av världen kommer här ett inlägg i debatten om hur det ser ut i Sverige. Om Sverige hade varit Frankrike eller något annat sydeuropeiskt land, hur hade det fungerat då?

Beskrivning av befolkningen i Sverige

Generellt sätt förknippas svenskarna med ord som lagom och mellanmjölk. Ofta förväxlas Sverige med Schweiz, men ingen gör något större väsen av det. Svenskarna beskrivs som ganska beskedliga och bleka. Det Sverige är mest känt för är IKEA, några musikexporter och sportrelaterade exporter samt trä- och stålindustrin. Lustigt nog har Sverige på senare tid blivit förknippade med spelbranschen och online casinos. Det här kanske är hur framtiden kommer att se ut, likt newyorkspins.com? Begreppet fika är också typiskt svenskt, det vill säga, att ta en paus för att dricka kaffe och småprata är typiskt svenskt.

I dagsläget är det beskrivningen ovan som främst florerar i olika medier. Speciellt eftersom landet egentligen befinner sig i en relativt beklämd situation gällande vem som faktiskt styr landet. Det beror på att landet fortfarande inte har en tillsatt regering utan driver omkring i ovisshet och de flesta väntar på besked. Även om den fantastiska budgeten som gick igenom häromdagen blev en fingervisning om ett alternativt scenario kvarstår det faktum att Sverige inte har bestämt vem som ska styra den nästkommande mandatperioden än.

Med två försök kvar väntar de flesta på besked och det förutspås allt oftare att det nalkas ett nyval. Även om det enligt experterna förmodligen inte skulle förändra läget på något drastiskt sätt. I vilket annat land som helst hade det varit uppror, men i Sverige föredrar vi fikapauser framför gatlopp. Vilket i och för sig är bra i sådana här lägen. Samtidigt kanske mer uppståndelse hade snabbat på processen lite?

Det nya svenska ordet på allas läppar, övergångsregering

I nuläget har Sverige en övergångsregering, det vill säga, en regering som regerar tills beslut om ny regering är fattat. Övergångsregeringen får fatta beslut om löpande och brådskande ärenden. Men, inte utlysa ny omröstning.