Satir stoppas ibland

Som nämnt i ett annat inlägg blev det stort medialt pådrag när SVT gjorde en satirisk informationsfilm om kinesiska turister. Det här inlägget är lite på samma tema och handlar om andra gånger som satir har stoppats.

Satir som upprört istället för att roa

Det är viktigt att satirikerna tänker på mottagaren när de producerar sin satir. Det händer inte alltför sällan att satir misstolkas och att någon eller några blir upprörda av materialet. Som exempelet med SVT som nämnts i andra inlägg också. Här är ett annat exempel på när satir har misstolkats och till och med stoppats.

Att satir stoppas beror ofta på att det har provocerat och/eller uppfattats som kränkande för läsaren/tittaren. Naturligtvis ska satirikerna vara medvetna om att deras texter och/eller annan media kan misstolkas. Det gäller alla former av medier och publikationer. Samtidigt har alla rätt att uttrycka sig och satir är en form av komik. Dess uppgift är i första hand att roa andra människor trots att det också ingår att de ska provocera lite.

Det är en svår balansgång att förhålla sig till. Satirikerna behöver vara medvetna om mottagarna och samtidigt bör de inte censurera sig när de producerar sitt material. Forskare och satirikerna själva påpekar ofta att det är svårt. Vissa verkar dock ha lättare att producera bra material som är provocerande och lyfter intressanta ämnen på samma gång som det är underhållande och roligt.

En satiriker som ibland stoppades var Bellman, trots det är hans låtar och satir fortfarande aktuella och sjungs fortfarande. Så, vad som anses stötande och inte varierar också. Att läsa gammal satir ger också en bra bild av hur samhället såg ut under den tidsepoken. Det vill säga, att satir stoppas emellanåt kommer nog alltid att ske i viss utsträckning i alla fall. Samtidigt som det också borde diskuteras så att satirikerna inte behöver censurera sig.